5شنبه 22 مرداد 94 و بازهم سخن گفتن از دوست

روزهابا شتاب از پی هم می آیند و می روند ولی نکو آن روزی است که با دوستان سر شود آدم ها بی دلیل با هم دوست نمی شوند کما این که بی جهت با هم دشمن نمی شوند قطع دوستی ممکن نیست مگر آن که دوران باهم بودن در دوست بودن سپری نشده باشد دوست واقعی سخنش هرچه باشد شکراست اگر اشتباه نکنم سعدی می فرمایــــــــــــــــد:

به دوستی که اگر زهر باشد از دستت / چنان به ذوق ارادت خورم که حلوا را

و باز نمی دانم این شعر از کدام شاعر محترمی است:

دوستی با مردم دانا چو زرین کوزه ای است/ نشکند ور بشکند باید نگاهش داشتن / دوستی با مردم نادان سفالین کوزه ای است / بشکند ورنشکند باید به دور انداختن.

منظور ما از دوست، آشنایی و یا دوستی های خیابانی که هرکدام برای تصاحب دیگری به دروغ های آن چنانی متوسل می شوند نیست اینگونه دوستی ها که بیشتر و سرانجام دیر یا زود تبدیل می شوند به دشمنی و کینه هرکدام برای منظور خاصی به وجود می آیند که اگر خدای نکرده ازدواجی رخ دهدبازهم پشیمانی و سرزنش و بگم بگم هایی در پی خواهد داشت که منجر به جدایی می شود و اگر هم جدایی صورت نگیرد زن و شوهرهایی خواهند بود که ناگزیر باید در 6 ماه اول تن به طلاق عاطفی و دیگر طلاق ها بدهند این زن و شوهرها هر کجا باشند باهم نیستند و برای فرار از تنهایی دست به کارهای ضد اخلاقی و خیانت می زنند خیانتی که آمار آن در کشور گویای این درد است و منحصر به مکان و استان و شهر خاصی هم نمی شود.دوست شدن باید با حوصله و عقل و درایت و تدبیر انجام گیرد نه از روی احساس و برای فرار از خود و پرکردن اوقاتِ تنهایی و خلاء عاطفی و...

حال که از دوستی و دوست شدن گفتیم جادارد بگویم:هم اکنون دلتنگ خیلی از دوستانم هستم دلم می خواست درکنارم بودند و برایشان می گفتم و  همچنین به سخن شان گوش می دادم دیروز پیش از اذان مغرب و در آستانه نماز به برخی از آن ها زنگ زدم حتی همکارانم در شمال را هم بی نصیب نگذاشتم حالشان را که پرسیدم حالم از به بهترشد.

این روزها در نهایت آرامش روزگار می گذرانم تنها اشکال این آرامشِ خوب، دور بودن از دوستان است که با یادشان زندگی می کنم.

دیروز که گذشت در دو نوبت، 3 ساعت پیاده روی کردم امیدوارم دوستانم در مقام دوست باقی باشند و آشنایانم به مقام دوست نایل شوند.

/ 1 نظر / 43 بازدید
بانو سمن

بسیار جالب بود هیچ چیز در عالم، به اندازه دوستی کسانی که بیشترین شباهت روحی را با هم دارند شیرین نیست. شاد باشید